Idrott E-sport och annan träning

Om du vill läsa mins uppsats som handlar om hur olika sporter tränar ska du klicka här

Annonser

ENGLISH: Book Circle

Click here to read my book circle tasks

HKK: Uppgifter

Klicka här för att läsa svaren på frågorna

Extrahera DNA ur en kiwi!

Visst låter det coolt. Om du vill läsa hur man gör detta ska du klicka på link:en HÄR

Idrott-friluftsliv

KLICKA HÄR för att läsa mitt om min vandring.

SO-media

Klicka här för att läsa om media och hur den fungerar 

Optisk Illusion

Detta är min färdiga bild. optisk illusion 1

Detta är min skiss. optisk illusion 2

Bokcirkel – Vinterviken

Klicka här för att se mitt arbete

———-Klicka-här———-

So – Vad är det för text?

Det är en faktatext, man ser tydligt att journalisten inte för fram sina åsikter utan bara skriver fakta

Det är en åsiktstext, personen för fram mycket fakta men ger också sina åsikter som t.ex. Jag läser och undrar hur samhället blev så… det är hans åsikt att samhället blivit så…

Det är en åsiktstext, detta ser man genom att personen säger jag tycker upprepade gånger. Personen har bara fakta som underbyggande stöd.

Det är en faktatext, eftersom att journalisten inte utrycker några åsikter han skriver bara fakta.

Det är en åsiktstext, denna är svår eftersom att personens åsikter inte är tydliga men om man kollar ånga kan man se att journalisten gjort ett antagande ”hästarna ser ut att trivas, av bilderna att döma” vilket då gör texten till en åsikts text.

Jag, tycker, dåligt

Jag, undrar, skevt

Ser, ut, trivas

Journalisten får inte utrycka åsikter

Journalisten måste höra båda sidorna av historien (om den andra sidan vill säga sitt)

Journalisten får inte kränka någon eller några.

Skribenten får inte skriva kränkande saker om personer eller mot grupper av människor

Man får inte hota någon på något sätt.

Hets mot folkgrupper är också något som inte är tillåtet.

Djurförsök – Kloning av djur

Om ni vill läsa denna texten klicka på denna länk